Transport produktów: Pneumatyczny

Transport próżniowy i jego zalety

 

Do nowoczesnych sposobów przenoszenia proszków i granulatów należy transport próżniowy. Cechuje go wiele zalet, oto one:

 

  1. Ograniczenie ilości odpadów i zanieczyszczenia produktu

Przenoszenie produktu w transporcie próżniowym odbywa się w systemie zamkniętym, gwarantuje to, iż transportowany produkt nie zmiesza się z żadnym innym materiałem oraz nie rozsypie się. Istotną zaletą transportu próżniowego jest delikatny sposób przenoszenia oznacza to iż produkt podczas  procesu transportowania zostanie nienaruszony/ nieuszkodzony. Prędkość transportu w zależności od kruchości produktu jest regulowana, co zapewnia minimalną ilość odpadów.

 

 

  1. Niewielkie gabaryty

 

Cechą wykorzystywania próżniowych urządzeń transportowych są niewielkie gabaryty. Rura transportowa może być prowadzona pionowo, bezpośrednio z punktu ssania do miejsca wysypu produktu.

Montaż orurowania na poziomie wysypu nie koliduje z pracą innych urządzeń, gwarantuje to najbardziej efektywny sposób zagospodarowania przestrzeni.

 

  1. Minimalna obsługa

 

Systemy transportowych urządzeń próżniowych Piab posiadają niewiele ruchomych części. Dzięki temu koszt obsługi i konserwacji utrzymywane są na bardzo niskim poziomie. Montaż i demontaż może odbywać się bez użycia narzędzi. Czyszczenie ograniczające dłuższe przestaje możliwe jest poprzez zbudowanie modułów pompy z oddzielnego modułu próżniowego.

 

  1. Bezpyłowe środowisko pracy

 

Na tle innych mechanicznych systemów transportowych takich jak: przenośniki śrubowe i taśmowe, transport próżniowy wyróżnia brak pylenia w środowisku pracy. Transport próżniowy cechuje hermetyczny system, dzięki któremu warunki pracy mogą być znacząco poprawione. System transportu próżniowego Piab daje możliwość transportu materiałów, które są niebezpieczne przy wdychaniu.

 

  1. Elastyczność produkcji

 

Przystosowanie instalacji do zwiększenia odległości transportu, zmiany rozkładu fabryki lub zwiększenia wydajności systemu w rozsądnej cenie możliwe jest poprzez zastąpienie kilku elementów modułowego systemu próżniowego. Dzięki temu można mieć trwałą i niezawodną instalację całego systemu.

 

pneumatyczny

 

Zasada działania urządzeń do transportu próżniowego:

 

Sprężone powietrze (A) zasila pompę próżniową wykonaną w technologii COAX®, która wytwarza podciśnienie. Automatycznym sterowanie pompą jest dodatkową zaletą.

 

Wzrost podciśnienia w zbiorniku (C) oraz rurociągu transportowym (D) następuje w wyniku zamykania zaworu dennego (B).

 

Zasysanie materiału następuje ze stacji pobierania (E) do rurociągu transportowego a następnie do zbiornika.

 

Pompa zabezpieczana jest przed kurzem i drobnymi cząsteczkami filtrem (F).

 

Podczas cyklu zasysania zbiornik (G) umieszczony we wkładzie filtracyjnym jest napełniony sprężonym powietrzem.

 

Pompa I cykl transportu  są zatrzymywane a zawór denny jest otwierany w ustawionym czasie.

 

Opróżnienie proszku następuje w tym samym czasie co napełnianie zbiornika “airshock”, podmuch sprężonego powietrza zaś oczyszcza filtr z pyłu i drobnych cząstek.

 

Nowy cykl procesu rozpoczyna się w momencie ponownego włączenia pompy.