Procesy

oczyszczanie cieczy

czytaj więcej …

Aplikacje

aplikacje3

  • Klasyfikacja cukru
  • Filtrowanie mleka
  • Filtrowanie oleju palmowego
  • Filtrowanie soków
  • Klasyfikacja krzemionki
  • Klasyfikacja piasku
  • Oczyszczanie przed zapakowaniem
czytaj więcej …

 

Oczyszczanie cieczy i płynów może również być realizowane za pomocą przesiewaczy wibracyjnych na zasadzie oddzielania cząstek stałych od cieczy, jako urządzenie filtrujące w aplikacjach mokrych.

 

Przykłady oczyszczania cieczy:
Jako jeden z pierwszych elementów w ciągu systemu filtrującego, np. w filtrach wody pobieranej ze zbiorników naturalnych w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia lub nawet zniszczenia następnych elementów układu.
– Odzyskiwanie pyłu serowego z serwatki w przemyśle mleczarskim.
– Filtrowanie wody w przemyśle papierniczym w celu ponownego jej wykorzystania.
– Filtrowanie soków w przetwórstwie owocowo – warzywnym.
– Filtrowanie płynnej czekolady.
– Filtrowanie zużytego oleju zarówno w przemyśle spożywczym jak i samochodowym.