Nisko-profilowe przelotowe

W celu oczyszczenia dużych ilości produktu konieczne jest zastosowanie konstrukcji, w której materiał płynnie przemieszcza się przez sito w jednej osi. Separatory nisko-profilowe posiadają dwa silniki wibracyjne, przymocowane zewnętrznie na bokach ramy podstawy oraz stożkowy przepust na linii wsadu. Umożliwia to również łatwe przyłączenie procesu oczyszczania do istniejącej linii przepływu zwłaszcza, że separatory tego typu charakteryzują się niewielką wysokością

przelot
Separatory nisko-profilowe często używane są jako “Policjanci”, na przykład do napełniania Big-Bag, ciężarówek służących do transportu produktu luzem lub zbiorników buforowych przed urządzeniem pakującym. Zapewniają dużą wydajność, ale z drugiej strony podlegają pewnym ograniczeniom.
nisko
Wykorzystywane przy oczyszczaniu produktu o dużych objętościach w aplikacjach na sucho bądź filtracji na mokro. Model dostępny we wszystkich rozmiarach.