Wielopokładowe

Klasyfikacja jest jedną z dziedzin, w której stosuje się separatory wibracyjne. Oprócz usuwania zanieczyszczeń z cieczy lub proszku, separatory wibracyjne są często wykorzystywane do dzielenia produktu na kilka frakcji.

Wielopokładowe separatory mogą być wyposażone w 5 różnych sit, od sita o dużych oczkach umiejscowionego na samej górze, do sita o drobnym rozmiarze oczka. Produkt, który został przesiany przez górne sito spada na środek następnego sita. Do realizacji tego celu służą ramy dystrybucyjne.

wielko
Rama dystrybucyjna ma dno w kształcie lejka z otworem pozwalający na dystrybucję produktu na niższy pokład. Ponadto rama dystrybucyjna posiada dwa otwory rewizyjne, przez który może być kontrolowane każe sito podczas procesu frakcjonowania.
wielko