Transport produktów: Mechaniczny

Transport Ślimakowy

Podajniki ślimakowe to bardzo wszechstronny system oferujący różnorodność standardowych rozwiązań w zakresie obsługi materiałów w formie proszku i granulek. Dostępne są różne modele przenośników i podajników, służące do wielu zastosowań w przemyśle budowlanym jak i spożywczym.

 

slimakowy

Transport Taśmowy

Przenośniki taśmowe (podajniki taśmowe) stanowią grupę urządzeń transportu ciągłego, w których nosiwo przenoszone jest na powierzchni ruchomej taśmy.
Przenośniki taśmowe stosowane są do transportu materiałów sypkich i granulowanych w poziomie i pod kątem do 20 stopni . Stosując taśmy z progami można uzyskać większe kąty pochylenia przenośnika (do 40 stopni).
Przenośniki taśmowe znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu do prac przeładunkowo- transportowych w magazynach i na składowiskach, na placach budów, w ciągach technologicznych z zakładach przeróbki i eksploatacji materiałów i surowców mineralnych, do transportu urobku i nadkładu w kopalnictwie.tasmowy