SYSTEM ULTRADŹWIĘKOWY

System ultradźwiękowy, to moduł wibracyjny będący dodatkiem do sita głównego. Generuje wibracje wtórne przy wysokiej częstotliwości (36 kHz) w celu zapewnienia dodatkowego jednolitego ruchu (5µm). Dodatkowe drgania zmniejszają tarcie pomiędzy siatką sita a produktem, co prowadzi do lepszego przepływu materiału przez siatkę.