WSADOWE

Separator wsadowy w aplikacjach na sucho lub filtracji na mokro to prosta i ekonomiczna konstrukcja, która nie wymaga ciągłego odprowadzania materiału pozostającego na sicie. Jeden silnik wibracyjny (elektryczny lub hydrauliczny), który zamontowany jest pionowo w celu generowania poziomego ruchu. Takie rozwiązanie dostępne jest w modelu 18″ lub 24″.

Przesiewacz wsadowy przeznaczony jest do pracy okresowej bądź ciągłej w sytuacjach wymagających dorywczych lecz szybkich separacji.

Mobilny lub stacjonarny, powszechnie jest stosowany nad mieszalnikiem lub stacją zrzutu.