Kaskadowe

Zadaniem ram kaskadowych jest zwiększenie obszaru roboczego sita nawet o 70% przy jednoczesnym zachowaniu tej samej średnicy ramy. Stosowanie przesiewaczy lawinowych służy zwiększeniu wydajności bez zmniejszania jakości przesiewu.

Kaskadowe separatory wibracyjne AMKCO zapewniają możliwość zwiększenia powierzchni ekranu w istniejącej maszynie lub zainstalować okrągłego separator wibracyjnego o zwiększonej wydajności przy ograniczonej powierzchni przeznaczonej do montażu urządzenia.

kaskad
W kaskadowym separatorze AMKCO ramy siejące posiadają dwa sita o tym samym rozmiarze oczka, sito o mniejszej średnicy umieszczone jest powyżej właściwego sita. To nie tylko zwiększa powierzchnię czynną sita, ale również powoduje, że pierwsze sito (mniejsze) przyjmuje większą część całkowitej wydajności przesiewania i maksymalnie je wykorzystuje. Dolny ekran następnie odsiewa resztę produktu, który nie zdążył zostać obrobiony na górnym sicie co w rezultacie w uzupełnieniu do znacznego wzrostu wydajności, przyczynia się także bardzo do wysokiej jakości odsiewu.
kaskadowe