Odpylające

Usunięcie kurzu jest chyba najtrudniejszym zadaniem w procesie przesiewania. Większość produktów zalega na ekranie i hamuje dopływ nowego produktu. Sztuczka dobrego odpylania polega na zwiększeniu wydajności separatora, a w szczególności zdolności odprowadzania produktu odpylonego z ekranu. Separatory odpylające AMKCO są zaprojektowane idealne do tego typu procesu.

Zazwyczaj produkt na ekranie przemieszcza się do wylotu, który znajduje się gdzieś w ściance ramy. W ramie z jednym wylotem, produkt będzie się nawarstwiał, aby wydostać się z urządzenia. Gdy tempo zasilania jest zbyt duże, ekran zapełnia się i utrudnia proces odpylania, aż w końcu separator przestanie spełniać swoje zadanie.
odp
Separatory odpylające AMKCO posiadają ekran, który jest o jeden rozmiar mniejszy niż można by oczekiwać, biorąc pod uwagę średnicę urządzenia. W efekcie produkt, który przesuwa się na obwodzie ekranu i nie nawarstwia się przesuwając się do wylotu, ale spada bezpośrednio z ekranu na wypukłe dno ramy odpylającej a stamtąd przesuwa się do wylotu. Oznacza to, że odpylony produkt jest usuwany z ekranu szybciej, co prowadzi do znacznego zwiększenia jakości odpylania i jednocześnie wydajności separatora.
odpylajace