Odcinające

Separatory odcinające AMKCO są stosowane w sytuacjach, w których duża ilość produktu musi być oddzielone od niewielkiej ilości substancji obcych.
Standardowe separatory wibracyjne są wyposażone w ramy ostatniego poziomu o wypukłym dnie i stycznie umieszczonym wylocie.

Przepustowość oczek sita w większości procesów jest czynnikiem ograniczającym wydajność , gdyż po prostu nie radzi sobie z przesianiem produktu.
odcin

W niektórych procesach nie przepuszczalność sita jest czynnikiem ograniczającym, ale standardowa konstrukcja ramy ostatniego poziomu. W tym przypadku ilość produktu jest tak duża, że połączenie wypukłego dna z stycznie umieszczonym wylotem jest tym czynnikiem który ogranicza wydajność urządzenia .
odcinajace
Separator odcinający wyposażony jest w ramę ostatniego poziomu z dnem wmontowane po przekątnej, zapewnia to przesuwanie się produktu, bezpośrednio w stronę wylotu ramy.