KONSTRUKCJE WSPORCZE POD URZĄDZENIA

Konstrukcje wsporcze pod oferowane urządzenia wykonywane są w/g projektu sporządzonego przez doświadczonych projektantów i spełniają normy wytrzymałościowe dla określonych warunków środowiskowych. Konstrukcje wykonane są z materiałów atestowanych i dopuszczonych do obrotu na terenie UE .