separatory » okrągłe »

STANDARDOWE

Separatory wibracyjne AMKCO nadają się do zastosowań w aplikacjach suchych, jak i mokrych. Standardowy rozdzielacz wibracyjny może być stosowany w bardzo szerokim zakresie sortowanych lub filtrowanych produktów.
Modułowa konstrukcja każdego separatora wibracyjnego AMKCO umożliwia jego modyfikowane w dowolnym momencie w zależności od potrzeb, bez konieczności wprowadzania zmian konstrukcyjnych w separatorze. czytaj więcej…


Filtrujące

Serwatka powstająca z produkcji sera zawiera pewną ilość pyłu serowego, w celu usunięcia resztek sera można ją filtrować używając sita 43 lub 32 mikronów. Wielu producentów sera korzysta z kombinacji [wibracyjny separator filtrujący Amkco – wirówka – pasteryzacja – odwrócona osmoza], którego celem jest zagęszczanie serwatki przez jej oczyszczenie i zredukowanie wody. Zagęszczona serwatka jest lepszym produktem dla producentów sera, choćby z powodu jej ceny za metr sześcienny. AMKCO opracował specjalny separator wibracyjny dla tego typu procesu. czytaj więcej…


Odpylające

Usunięcie kurzu jest chyba najtrudniejszym zadaniem w procesie przesiewania. Większość produktów zalega na ekranie i hamuje dopływ nowego produktu. Sztuczka dobrego odpylania polega na zwiększeniu wydajności separatora, a w szczególności zdolności odprowadzania produktu odpylonego z ekranu. Separatory odpylające AMKCO są zaprojektowane idealne do tego typu procesu.
czytaj więcej…


Odcinające

Separatory odcinające AMKCO są stosowane w sytuacjach, w których duża ilość produktu musi być oddzielone od niewielkiej ilości substancji obcych.
Standardowe separatory wibracyjne są wyposażone w ramy ostatniego poziomu o wypukłym dnie i stycznie umieszczonym wylocie.

Przepustowość oczek sita w większości procesów jest czynnikiem ograniczającym wydajność , gdyż po prostu nie radzi sobie z przesianiem produktu. czytaj więcej…


Kaskadowe

Zadaniem ram kaskadowych jest zwiększenie obszaru roboczego sita nawet o 70% przy jednoczesnym zachowaniu tej samej średnicy ramy. Stosowanie przesiewaczy lawinowych służy zwiększeniu wydajności bez zmniejszania jakości przesiewu.

Kaskadowe separatory wibracyjne AMKCO zapewniają możliwość zwiększenia powierzchni ekranu w istniejącej maszynie lub zainstalować okrągłego separator wibracyjnego o zwiększonej wydajności przy ograniczonej powierzchni przeznaczonej do montażu urządzenia.
czytaj więcej…


CIŚNIENIOWE

Przesiewacze ciśnieniowe przeznaczone są do przesiewu w systemach transportu pneumatycznego, w szczególności do oczyszczania suchych i sypkich materiałów. Skutecznie usuwa ponadgabarytowe cząstki oraz ciała obce podczas załadunku bądź rozładunku cystern i wagonów. Wykorzystywany również w trakcie transportu materiałów z lub do magazynu jak i podczas procesów technologicznych.

Przesiewacz dostępny jest w rozmiarach od 24″ do 72″. Powierzchnie, które mają kontakt z produktem wykonywane są ze stali nierdzewnej.


Wielopokładowe

Klasyfikacja jest jedną z dziedzin, w której stosuje się separatory wibracyjne. Oprócz usuwania zanieczyszczeń z cieczy lub proszku, separatory wibracyjne są często wykorzystywane do dzielenia produktu na kilka frakcji.

Wielopokładowe separatory mogą być wyposażone w 5 różnych sit, od sita o dużych oczkach umiejscowionego na samej górze, do sita o drobnym rozmiarze oczka. Produkt, który został przesiany przez górne sito spada na środek następnego sita. Do realizacji tego celu służą ramy dystrybucyjne.
czytaj więcej…


Nisko-profilowe przelotowe

W celu oczyszczenia dużych ilości produktu konieczne jest zastosowanie konstrukcji, w której materiał płynnie przemieszcza się przez sito w jednej osi. Separatory nisko-profilowe posiadają dwa silniki wibracyjne, przymocowane zewnętrznie na bokach ramy podstawy oraz stożkowy przepust na linii wsadu. Umożliwia to również łatwe przyłączenie procesu oczyszczania do istniejącej linii przepływu zwłaszcza, że separatory tego typu charakteryzują się niewielką wysokością
czytaj więcej…


WSADOWE

Separator wsadowy w aplikacjach na sucho lub filtracji na mokro to prosta i ekonomiczna konstrukcja, która nie wymaga ciągłego odprowadzania materiału pozostającego na sicie. Jeden silnik wibracyjny (elektryczny lub hydrauliczny), który zamontowany jest pionowo w celu generowania poziomego ruchu. Takie rozwiązanie dostępne jest w modelu 18″ lub 24″.

Przesiewacz wsadowy przeznaczony jest do pracy okresowej bądź ciągłej w sytuacjach wymagających dorywczych lecz szybkich separacji.

Mobilny lub stacjonarny, powszechnie jest stosowany nad mieszalnikiem lub stacją zrzutu.